Υβριδικός σταθμός Αγίου Ευστρατίου

1. Τεχνολογία

 

Μονάδα Α.Π.Ε.:

αιολικό πάρκο –

φωτοβολταϊκός σταθμός

Μονάδα αποθήκευσης:

ηλεκτροχημικοί συσσωρευτές οξέος Μολύβδου OPzV

 

 

Σχήμα 1: Λειτουργική δομή υβριδικού σταθμού Αγίου Ευστρατίου.

 

 

2. Χωροθέτηση

 

Περιοχή εγκατάστασης υβριδικού σταθμού:

Κορυφογραμμή «Λεμονή Ράχη»

 

 

Σχήμα 2: Τρισδιάστατη απεικόνιση χωροθέτησης αιολικού πάρκου σε υπόβαθρο χάρτη αιολικού δυναμικού.

 

 

3. Διαστασιολόγηση

 

Ονομαστική εγγυημένη ισχύς (kW)

720

Ονομαστική ισχύς αιολικού πάρκου (kW)

850

Ονομαστική ισχύς φωτοβολταϊκού σταθμού (kW)

101,25

Ονομαστική ισχύς φόρτισης / εκφόρτισης συσσωρευτών (kW)

720

Ονομαστική χωρητικότητα συσσωρευτών (MWh)

3,600

Μέγιστο βάθος εκφόρτισης συσσωρευτών (%)

70

Ωφέλιμη χωρητικότητα συσσωρευτών (MWh)

2,520

 

 

4. Ενεργειακά αποτελέσματα

 

Ποσοστό ετήσιας κάλυψης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από τον υβριδικό σταθμό:

92,73%

 

Σχήμα 3: Ετήσια σύνθεση παραγωγής ισχύος μετά την εισαγωγή του υβριδικού σταθμού.

 

Σχήμα 4: Σύνθεση παραγωγής ισχύος κατά την περίοδο χαμηλής ζήτησης ισχύος (Μάρτιος) πριν την εισαγωγή του υβριδικού σταθμού.