Παράδοση σεμιναρίων - συμμετοχή σε ημερίδες & συνέδρια

Η "Αιολική Γη Α.Ε." έχει παραδώσει τα ακόλουθα σεμινάρια:

1. Εξοικονόμηση ενέργειας σε δημοτικές εγκαταστάσεις. 22/2/2013. Δήμος Παγγαίου. Χρηματοδότηση: "LA - GrBg - EnergyNet".

Θεματολογία:

α. Εξοικονόμηση ενέργειας σε κολυμβητήρια (κατεβάστε το αρχείο pdf 1,1MB)

β. Εξοικονόμηση ενέργειας σε ηλεκτροκινητήρες (κατεβάστε το αρχείο pdf 2,2ΜΒ)

γ. Εξοικονόμηση ενέργειας σε Η/Μ εγκαταστάσεις με βελτίωση του συντελεστή ισχύος (κατεβάστε το αρχείο pdf 2,9ΜΒ)

δ. Εξοικονόμηση ενέργειας στο δημοτικό ηλεκτροφωτισμό (κατεβάστε το αρχείο pdf 1,4ΜΒ)

 

Η Αιολική Γη Α.Ε. έχει συμμετάσχει στα ακόλουθα συνέδρια - ημερίδες:

1. 1o Κασσιώτικο Συμπόσιο, 19-20 Αυγούστου 2014.

Θέμα παρουσίασης:

"Υβριδικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και πόσιμου νερού μέσω αφαλάτωσης στην Κάσο".

(κατεβάστε το αρχείο pdf 4,3ΜΒ)