Συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας

Δείτε την παρουσίαση:

Συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας σε κτήρια - Περιεκτική ανασκόπηση

στην οποία παρουσιάζονται συνοπτικά και συγκεντρωτικά όλες οι διαθέσιμες τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας και παραγωγής ενέργειας από Α.Π.Ε. που μπορούν να εφαρμοστούν σε κτηριακές εγκαταστάσεις και γενικότερα (αρχείο pdf 7,6MB).