Εκπαίδευση - παράδοση σεμιναρίων

Βασικός στόχος της εταιρείας είναι η διάδοση της κεκτημένης γνώσης. Προς την κατεύθυνση αυτή έχουν ήδη δοθεί σειρά σεμιναρίων σε Δήμους και παρουσιάσεις σε ημερίδες και συνέδρια με θέματα που άπτονται των προσφερόμενων υπηρεσιών από την εταιρεία. Συχνά το θέμα μιας παρουσίασης αποτελεί ένα ήδη υλοποιημένο έργο από την εταιρεία, προσφέροντας έτσι στο κοινό εξειδικευμένη εμπειρία και γνώση που αποκομήθηκε στην πράξη.

Ενδεικτικές παρουσιάσεις που έχουν δοθεί από την εταιρεία μπορούν να βρεθούν στην υποκατηγορία «Παράδοση σεμιναρίων – συμμετοχή σε ημερίδες & συνέδρια» του μενού «Επιλεγμένα έργα».