Παραγωγή θερμότητας

Στον τομέα παραγωγής θερμότητας παρέχονται υπηρεσίες μελέτης, βελτιστοποίησης διαστασιολόγησης με κριτήρια τεχνικά ή οικονομικά, προσομοίωσης λειτουργίας, επιλογής εξοπλισμού, τεχνικής - οικονομικής αξιολόγησης για τα ακόλουθα ενεργητικά θερμικά συστήματα:

1. Συνδυασμένο σύστημα ηλιακών συλλεκτών - καυστήρα βιομάζας (solar combi-system) για την παραγωγή θερμότητας για θέρμανση εσωτερικών χώρων και κολυμβητικών δεξαμενών.

2. Γεωθερμικό σύστημα ανοιχτού ή κλειστού βρόγχου (κάθετου ή οριζόντιου εναλλάκτη) για κλιματισμό εσωτερικών χώρων, παραγωγή θερμότητας για αγροτικές καλλιέργειες και κολυμβητικές δεξαμενές.