Υβριδικός σταθμός Κρήτης 55MW

1. Αδειοδοτική φάση

 

Αριθμός αίτησης στη Ρ.Α.Ε. για έκδοση άδειας παραγωγής

Γ – 05456

 

 

2. Τεχνολογία

 

Μονάδα Α.Π.Ε.:

αιολικό πάρκο

Μονάδα αποθήκευσης:

αναστρέψιμο υδροηλεκτρικό

 

 

Σχήμα 1: Λειτουργική δομή υβριδικού σταθμού Κρήτης 55ΜW.

 

 

3. Χωροθέτηση

 

Περιοχή εγκατάστασης αιολικών πάρκων:

Κορυφογραμμές «Άγιος Χαράλαμπος» & «Τσίβη» Νομού Ηρακλείου

Περιοχή εγκατάστασης αναστρέψιμου υδροηλεκτρικού:

Ύψωμα «Απιδάκι» & όρμος ανατολικά της ακτής «Λιβάρι»

Νομού Λασιθίου

 

 

Σχήμα 2: Χωροθέτηση αιολικού πάρκου «Άγιος Χαράλαμπος» σε υπόβαθρο χάρτη αιολικού δυναμικού.

 

 

Σχήμα 3: Χωροθέτηση αιολικού πάρκου «Τσίβη» σε υπόβαθρο χάρτη αιολικού δυναμικού.

 

 

Σχήμα 4: Χωροθέτηση αναστρέψιμου υδροηλεκτρικού.

 

 

4. Διαστασιολόγηση

 

Ονομαστική εγγυημένη ισχύς (MW)

55,0

Ονομαστική ισχύς αιολικού πάρκου (MW)

66,0

Ονομαστική ισχύς υδροστροβίλων (MW)

64,9

Ονομαστική μηχανική ισχύς αντλιών (MW)

58,1

Ονομαστική ηλεκτρική ισχύς αντλιών (MW)

64,6

Ονομαστική συνολική παροχή υδροστροβίλων (m3/sec)

12,34

Ονομαστική συνολική παροχή αντλιών (m3/sec)

8,79

Αγωγοί

διπλός αγωγός

Ελάχιστο μανομετρικό πτώσης (m)

468,46

Μέγιστο μανομετρικό άντλησης (m)

527,86

Εσωτερική διάμετρος σωληνώσεων πτώσης (m)

2 x 2,0

Εσωτερική διάμετρος σωληνώσεων άντλησης (m)

2 x 2,0

Συνολικός όγκος λιμνοδεξαμενής (m3)

2.000.484

Ενεργή χωρητικότητα λιμνοδεξαμενής (m3)

1.926.722

Ελάχιστος όγκος νερού στη λιμνοδεξαμενή (m3)

73.762

Συνολικό μήκος σωληνώσεων (m)

2.450

Κάτω δεξαμενή

θάλασσα

 

 

Σχήμα 5: Τρισδιάστατη όδευση αγωγών σε ψηφιοποιημένο ανάγλυφο.

 

 

Σχήμα 6: Μηκοτομή  όδευσης αγωγών.

 

 

5. Ενεργειακά – περιβαλλοντικά αποτελέσματα

 

Ποσοστό ετήσιας κάλυψης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από τον υβριδικό σταθμό:

4,72%

Ετήσια μείωση εκπομπών CO2 (tn):

98.036 (5,16%)

 

 

Σχήμα 7: Σύνθεση παραγωγής ισχύος κατά την περίοδο υψηλής ζήτησης ισχύος (Αύγουστος) πριν την εισαγωγή του υβριδικού σταθμού.

 

Σχήμα 8: Σύνθεση παραγωγής ισχύος κατά την περίοδο υψηλής ζήτησης ισχύος (Αύγουστος) μετά την εισαγωγή του υβριδικού σταθμού.