Επίβλεψη - έρευνα έργων Α.Π.Ε.

Η Αιολική Γη Α.Ε. συμμετέχει στην επίβλεψη της λειτουργίας του αιολικού πάρκου "Τούμπα - Ανθοβούνι" Νομού Φλώρινας, στην εκτίμηση της μειωμένης παραγωγής λόγω συγκέντρωσης πάγου στα φτερά και στην τεχνική - οικονομική αξιολόγηση προτεινόμενων μεθόδων αντιμετώπισης.