Εξοικονόμηση και ορθολογική χρήση ενέργειας

Στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας παρέχονται οι ακόλουθες υπηρεσίες:

1. Σχεδίαση και μελέτη παθητικών ηλιακών συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας σε κτηριακά κελύφη (θερμομόνωση, στοιχεία βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής).

2. Διαστασιολόγηση και ενεργειακή μελέτη συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας σε κινητήρες (αντλίες, συσκευές παραγωγής ψύξης κλπ), μέσω ρύθμισης στροφών (inverters) και συστημάτων αντιστάθμισης συντελεστή ισχύος.

3. Βιοκλιματικές παρεμβάσεις σε ανοιχτούς αστικούς χώρους.

4. Παρεμβάσεις σε φωτισμό εσωτερικών και εξωτερικών κτηριακών χώρων και σε δημοτικούς φωτισμούς.