Υβριδικός σταθμός Κάσου

1. Αδειοδοτική φάση

 

Αριθμός αίτησης στη Ρ.Α.Ε. για έκδοση άδειας παραγωγής

Γ – 05012

 

 

2. Τεχνολογία

 

Μονάδα Α.Π.Ε.:

αιολικό πάρκο

Μονάδα αποθήκευσης:

αναστρέψιμο υδροηλεκτρικό

 

 

Σχήμα 1: Λειτουργική δομή υβριδικού σταθμού Κάσου.

 

 

3. Χωροθέτηση

 

Περιοχή εγκατάστασης αιολικού πάρκου:

Ύψωμα «Μεγάλος Πρίωνας» Ανατολική Κάσος

Περιοχή εγκατάστασης αναστρέψιμου υδροηλεκτρικού:

Ύψωμα «Κάψαλος» &

ακτή «Αντιπέρατος»

Κεντρική βόρεια Κάσος

 

 

Σχήμα 2: Θέσεις εγκατάστασης υβριδικού σταθμού Κάσου.

 

 

Σχήμα 3: Χωροθέτηση αιολικού πάρκου υβριδικού σταθμού Κάσου με υπόβαθρο χάρτη αιολικού δυναμικού.

 

 

Σχήμα 4: Χωροθέτηση αναστρέψιμου υδροηλεκτρικού υβριδικού σταθμού Κάσου.

 

 

4. Διαστασιολόγηση

 

Ονομαστική εγγυημένη ισχύς (MW)

4,0

Ονομαστική ισχύς αιολικού πάρκου (MW)

4,5

Ονομαστική ισχύς υδροστροβίλων (MW)

4,0

Ονομαστική μηχανική ισχύς αντλιών (MW)

4,2

Ονομαστική ηλεκτρική ισχύς αντλιών (MW)

4,5

Ονομαστική συνολική παροχή υδροστροβίλων (m3/sec)

1,04

Ονομαστική συνολική παροχή αντλιών (m3/sec)

0,60

Αγωγοί

διπλός αγωγός

Ελάχιστο μανομετρικό πτώσης (m)

452

Μέγιστο μανομετρικό άντλησης (m)

493

Εσωτερική διάμετρος σωληνώσεων πτώσης (m)

1,0

Εσωτερική διάμετρος σωληνώσεων άντλησης (m)

1,0

Συνολικός όγκος λιμνοδεξαμενής (m3)

483.313

Ενεργή χωρητικότητα λιμνοδεξαμενής (m3)

465.062

Ελάχιστος όγκος νερού στη λιμνοδεξαμενή (m3)

57.058

Συνολικό μήκος σωληνώσεων (m)

1.450

Κάτω δεξαμενή

θάλασσα

 

 

Σχήμα 5: Τρισδιάστατη όδευση αγωγών σε ψηφιοποιημένο ανάγλυφο.

 

 

Σχήμα 6: Μηκοτομή  όδευσης αγωγών.

 

 

5. Ενεργειακά – περιβαλλοντικά αποτελέσματα

 

Ποσοστό ετήσιας κάλυψης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από τον υβριδικό σταθμό:

27,95%

Ετήσια μείωση εκπομπών CO2 (tn):

7.972 (31,00%)

 

 

Σχήμα 7: Σύνθεση παραγωγής ισχύος κατά την περίοδο υψηλής ζήτησης ισχύος (Αύγουστος) πριν την εισαγωγή του υβριδικού σταθμού.

 

Σχήμα 8: Σύνθεση παραγωγής ισχύος κατά την περίοδο υψηλής ζήτησης ισχύος (Αύγουστος) μετά την εισαγωγή του υβριδικού σταθμού.