Υβριδικός σταθμός Κρήτης 36MW

1. Αδειοδοτική φάση

 

Αριθμός αίτησης στη Ρ.Α.Ε. για έκδοση άδειας παραγωγής

Γ – 05752

 

 

2. Τεχνολογία

 

Μονάδα Α.Π.Ε.:

αιολικό πάρκο

Μονάδα αποθήκευσης:

αναστρέψιμο υδροηλεκτρικό

 

 

Σχήμα 1: Λειτουργική δομή υβριδικού σταθμού.

 

 

3. Χωροθέτηση

 

Περιοχή εγκατάστασης αιολικών πάρκων:

Κορυφογραμμή «Οξύ Κεφάλι» & Ακρωτήριο «Λίθινο» Νομού Ηρακλείου

Περιοχή εγκατάστασης αναστρέψιμου υδροηλεκτρικού:

Ακρωτήριο «Λίθινο»

Νομού Ηρακλείου

 

 

Σχήμα 2: Τρισδιάστατη απεικόνιση χωροθέτησης αιολικού πάρκου «Οξύ Κεφάλι» σε υπόβαθρο χάρτη αιολικού δυναμικού.

 

 

Σχήμα 3: Τρισδιάστατη απεικόνιση χωροθέτησης αιολικού πάρκου «Λίθινο» σε υπόβαθρο χάρτη αιολικού δυναμικού.

 

 

Σχήμα 4: Χωροθέτηση αναστρέψιμου υδροηλεκτρικού στο ακρωτήριο «Λίθινο».

 

 

4. Διαστασιολόγηση

 

Ονομαστική εγγυημένη ισχύς (MW)

36,00

Ονομαστική ισχύς αιολικού πάρκου (MW)

42,00

Ονομαστική ισχύς υδροστροβίλων (MW)

51,78

Ονομαστική μηχανική ισχύς αντλιών (MW)

36,24

Ονομαστική ηλεκτρική ισχύς αντλιών (MW)

39,00

Ονομαστική συνολική παροχή υδροστροβίλων (m3/sec)

19,42

Ονομαστική συνολική παροχή αντλιών (m3/sec)

13,75

Αγωγοί

διπλός αγωγός

Ελάχιστο μανομετρικό πτώσης (m)

183,97

Μέγιστο μανομετρικό άντλησης (m)

223,21

Εσωτερική διάμετρος σωληνώσεων πτώσης (m)

2 x 3,0

Εσωτερική διάμετρος σωληνώσεων άντλησης (m)

2 x 3,0

Συνολικός όγκος λιμνοδεξαμενής (m3)

1.204.110

Ενεργή χωρητικότητα λιμνοδεξαμενής (m3)

1.148.871

Ελάχιστος όγκος νερού στη λιμνοδεξαμενή (m3)

55.239

Συνολικό μήκος σωληνώσεων (m)

1.175

Κάτω δεξαμενή

θάλασσα

 

 

Σχήμα 5: Τρισδιάστατη όδευση αγωγών σε ψηφιοποιημένο ανάγλυφο.

 

 

Σχήμα 6: Μηκοτομή  όδευσης αγωγών.

 

 

5. Ενεργειακά – περιβαλλοντικά αποτελέσματα

 

Ποσοστό ετήσιας κάλυψης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από τον υβριδικό σταθμό:

2,21%

Ετήσια μείωση εκπομπών CO2 (tn):

54.670 (3,17%)

 

 

Σχήμα 7: Σύνθεση παραγωγής ισχύος κατά την περίοδο υψηλής ζήτησης ισχύος (Αύγουστος) πριν την εισαγωγή του υβριδικού σταθμού.

 

Σχήμα 8: Σύνθεση παραγωγής ισχύος κατά την περίοδο υψηλής ζήτησης ισχύος (Αύγουστος) μετά την εισαγωγή του υβριδικού σταθμού.