Υβριδικός σταθμός Αστυπάλαιας

1. Αδειοδοτική φάση

 

Αριθμός αίτησης στη Ρ.Α.Ε. για έκδοση άδειας παραγωγής

Γ – 05879

 

 

2. Τεχνολογία

 

Μονάδα Α.Π.Ε.:

αιολικό πάρκο

Μονάδα αποθήκευσης:

αναστρέψιμο υδροηλεκτρικό

 

 

Σχήμα 1: Λειτουργική δομή υβριδικού σταθμού Αστυπάλαιας.

 

 

3. Χωροθέτηση

 

Περιοχή εγκατάστασης αιολικού πάρκου:

Ύψωμα «Καστελλάνο» Ανατολική Αστυπάλαια

Περιοχή εγκατάστασης αναστρέψιμου υδροηλεκτρικού:

Ύψωμα «Καστελλάνο» & ακρωτήριο «Τρυπιτή»

Ανατολική Αστυπάλαια

 

 

Σχήμα 2: Χωροθέτηση υβριδικού σταθμού Αστυπάλαιας.

 

 

Σχήμα 3: Χωροθέτηση αιολικού πάρκου υβριδικού σταθμού Αστυπάλαιας σε τρισδιάστατο χάρτη με υπόβαθρο αιολικού δυναμικού.

 

 

4. Διαστασιολόγηση

 

Ονομαστική εγγυημένη ισχύς (MW)

2,50

Ονομαστική ισχύς αιολικού πάρκου (MW)

3,60

Ονομαστική ισχύς υδροστροβίλων (MW)

2,738

Ονομαστική μηχανική ισχύς αντλιών (MW)

3,368

Ονομαστική ηλεκτρική ισχύς αντλιών (MW)

3,544

Ονομαστική συνολική παροχή υδροστροβίλων (m3/sec)

0,85

Ονομαστική συνολική παροχή αντλιών (m3/sec)

0,77

Αγωγοί

διπλός αγωγός

Ελάχιστο μανομετρικό πτώσης (m)

315

Μέγιστο μανομετρικό άντλησης (m)

360

Εσωτερική διάμετρος σωληνώσεων πτώσης (m)

1,5

Εσωτερική διάμετρος σωληνώσεων άντλησης (m)

1,5

Συνολικός όγκος λιμνοδεξαμενής (m3)

269.238

Ενεργή χωρητικότητα λιμνοδεξαμενής (m3)

255.648

Ελάχιστος όγκος νερού στη λιμνοδεξαμενή (m3)

13.590

Συνολικό μήκος σωληνώσεων (m)

1.485

Κάτω δεξαμενή

θάλασσα

 

 

Σχήμα 4: Τρισδιάστατη όδευση αγωγών σε ψηφιοποιημένο ανάγλυφο.

 

 

Σχήμα 5: Μηκοτομή  όδευσης αγωγών.

 

 

5. Ενεργειακά – περιβαλλοντικά αποτελέσματα

 

Ποσοστό ετήσιας κάλυψης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από τον υβριδικό σταθμό:

89,28%

Ετήσια μείωση εκπομπών CO2 (tn):

4.861 (85,73%)

 

 

Σχήμα 6: Ετήσια σύνθεση παραγωγής ισχύος πριν την εισαγωγή του υβριδικού σταθμού.

 

 

Σχήμα 7: Ετήσια σύνθεση παραγωγής ισχύος μετά την εισαγωγή του υβριδικού σταθμού.

 

 

Σχήμα 8: Σύνθεση παραγωγής ισχύος κατά την περίοδο υψηλής ζήτησης ισχύος (Αύγουστος) πριν την εισαγωγή του υβριδικού σταθμού.

 

Σχήμα 9: Σύνθεση παραγωγής ισχύος κατά την περίοδο υψηλής ζήτησης ισχύος (Αύγουστος) μετά την εισαγωγή του υβριδικού σταθμού.