Ολιστικός αναπτυξιακός σχεδιασμός σε νησιωτικές κοινότητες

Στα πλαίσια της πρόσκλησης «Πράσινες Αγροτικές και Νησιώτικες "Κοινότητες" - Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης», η εταιρεία ανέλαβε το συντονισμό και την εκπόνηση των τεχνικών μελετών σκοπιμότητας για τη συμμετοχή,

  1. της νήσου Κάσου, Νομού Δωδεκανήσων
  2. της νήσου Ερείκουσσας, Δήμου Κέρκυρας.