Υβριδικοί σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

Οι υβριδικοί σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αποτελούν από τα πλέον βασικά αντικείμενα της εταιρείας. Έχουν εκπονηθεί από τον Οκτώβριο του 2011 οι ακόλουθες εργασίες:

1. Υποβολή αίτησης στη Ρ.Α.Ε. για έκδοση άδειας παραγωγής υβριδικού σταθμού αιολικού πάρκου και αναστρέψιμου υδροηλεκτρικού εγγυημένης ισχύος 55MW στην Κρήτη - Δεκέμβριος 2011. Δείτε ενδεικτικά τεχνικά χαρακτηριστικά.

2. Υποβολή αίτησης στη Ρ.Α.Ε. για έκδοση άδειας παραγωγής υβριδικού σταθμού αιολικού πάρκου και αναστρέψιμου υδροηλεκτρικού εγγυημένης ισχύος 36MW στην Κρήτη - Δεκέμβριος 2012. Δείτε ενδεικτικά τεχνικά χαρακτηριστικά.

3. Επικαιροποίηση αίτησης στη Ρ.Α.Ε. για έκδοση άδειας παραγωγής υβριδικού σταθμού αιολικού πάρκου και αναστρέψιμου υδροηλεκτρικού εγγυημένης ισχύος 4MW στην Κάσο - Ιούνιος 2013. Δείτε ενδεικτικά τεχνικά χαρακτηριστικά.

4. Προσομοίωση λειτουργίας υβριδικού σταθμού αιολικού πάρκου, φωτοβολταϊκού σταθμού και ηλεκτροχημικών συσωρευτών και σύνταξη τεχνικού φακέλου για το διαγωνισμό ανάθεσης κατασκευής του έργου από το ΚΑΠΕ στον Άγιο Ευστράτιο - Φεβρουάριος 2014. Δείτε ενδεικτικά τεχνικά χαρακτηριστικά.

5. Υποβολή αίτησης στη Ρ.Α.Ε. για έκδοση άδειας παραγωγής υβριδικού σταθμού αιολικού πάρκου, φωτοβολταϊκού σταθμού και ηλεκτροχημικών συσσωρευτών εγγυημένης ισχύος 1MW στο Καστελόριζο - Μάρτιος 2014. Δείτε ενδεικτικά τεχνικά χαρακτηριστικά.

6. Υποβολή αίτησης στη Ρ.Α.Ε. για έκδοση άδειας παραγωγής υβριδικού σταθμού αιολικού πάρκου και αναστρέψιμου υδροηλεκτρικού εγγυημένης ισχύος 20MW στη Σάμο - Ιούνιος 2014.

7. Υποβολή αίτησης στη Ρ.Α.Ε. για έκδοση άδειας παραγωγής υβριδικού σταθμού αιολικού πάρκου και αναστρέψιμου υδροηλεκτρικού εγγυημένης ισχύος 2,5MW στην Αστυπάλαια - Σεπτέμβριος 2014. Δείτε ενδεικτικά τεχνικά χαρακτηριστικά.

8. Υποβολή αίτησης στη Ρ.Α.Ε. για έκδοση άδειας παραγωγής υβριδικού σταθμού αιολικού πάρκου και αναστρέψιμου υδροηλεκτρικού εγγυημένης ισχύος 8MW στη Σίφνο - Σεπτέμβριος 2016. Δείτε ενδεικτικά τεχνικά χαρακτηριστικά.