Υβριδικός σταθμός Σίφνου

1. Αδειοδοτική φάση

 

Αριθμός αίτησης στη Ρ.Α.Ε. για έκδοση άδειας παραγωγής

Γ-06050

 

 

2. Τεχνολογία

 

Μονάδα Α.Π.Ε.:

αιολικό πάρκο

Μονάδα αποθήκευσης:

αναστρέψιμο υδροηλεκτρικό

 

 

Σχήμα 1: Λειτουργική δομή υβριδικού σταθμού Σίφνου εγγυημένης ισχύος 8ΜW.

 

 

3. Στόχος

 

Ο υβριδικός σταθμός Σίφνου αποσκοπεί στην κάλυψη της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στο νησί κατά 100%. Τούτο επιτυγχάνεται με απευθείας διείσδυση του αιολικού πάρκου κατά μέγιστο 15% και με την κάλυψη της υπολειπόμενης ζήτησης ισχύος από τους υδροστρόβιλους. Η εγκατάσταση διπλής σωλήνωσης επιτρέπει την ταυτόχρονη αποθήκευση και παραγωγή ενέργειας από το αναστρέψιμο υδροηλεκτρικό.

 

 

Σχήμα 2: Χωροθέτηση αιολικού πάρκου σε τρισδιάστατο υπόβαθρο χάρτη αιολικού δυναμικού.

 

 

Σχήμα 3: Τρισδιάτατη απεικόνιση άνω δεξαμενής αναστρέψιμου υδροηλεκτρικού.

 

 

4. Διαστασιολόγηση

 

Ονομαστική εγγυημένη ισχύς (MW)

8,0

Ονομαστική ισχύς αιολικού πάρκου (MW)

11,5

Ονομαστική ισχύς υδροστροβίλων (MW)

8,74

Ονομαστική μηχανική ισχύς αντλιών (MW)

10,28

Ονομαστική ηλεκτρική ισχύς αντλιών (MW)

10,83

Ονομαστική συνολική παροχή υδροστροβίλων (m3/sec)

2,42

Ονομαστική συνολική παροχή αντλιών (m3/sec)

2,40

Αγωγοί

διπλός αγωγός

Ελάχιστο μανομετρικό πτώσης (m)

300,5

Μέγιστο μανομετρικό άντλησης (m)

337,5

Εσωτερική διάμετρος σωληνώσεων πτώσης (m)

2 x 1,0

Εσωτερική διάμετρος σωληνώσεων άντλησης (m)

2 x 1,0

Συνολικός όγκος λιμνοδεξαμενής (m3)

1.106.057

Ενεργή χωρητικότητα λιμνοδεξαμενής (m3)

1.063.878

Ελάχιστος όγκος νερού στη λιμνοδεξαμενή (m3)

42.178

Συνολικό μήκος σωληνώσεων (m)

1.183

Κάτω δεξαμενή

θάλασσα

 

 

Σχήμα 4: Τρισδιάστατη όδευση αγωγών σε ψηφιοποιημένο ανάγλυφο.

 

 

Σχήμα 5: Μηκοτομή  όδευσης αγωγών.

 

 

5. Ενεργειακά – περιβαλλοντικά αποτελέσματα

 

Ποσοστό ετήσιας κάλυψης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από τον υβριδικό σταθμό:

100%

Ετήσια μείωση εκπομπών CO2 (tn):

11.444,48 (100%)

Βαθμός απόδοσης αναστρέψιμου υδροηλεκτρικού:

64%

Περίσσεια παραγωγής αιολικού πάρκου (%):

30%

Σχήμα 6: Σύνθεση παραγωγής ισχύος κατά την περίοδο υψηλής ζήτησης ισχύος (Αύγουστος) πριν την εισαγωγή του υβριδικού σταθμού.

 

Σχήμα 7: Σύνθεση παραγωγής ισχύος κατά την περίοδο υψηλής ζήτησης ισχύος (Αύγουστος) μετά την εισαγωγή του υβριδικού σταθμού.

 

Σχήμα 8: Ετήσια σύνθεση παραγωγής ισχύος μετά την εισαγωγή του υβριδικού σταθμού.