Ανάπτυξη λογισμικών

Η εταιρεία έχει ήδη αναπτύξει για ίδια χρήση μία σειρά λογισμικών με σκοπό τη διαστασιολόγηση και την προσομοίωση λειτουργίας των ενεργειακών συστημάτων που έχουν μελετηθεί. Συγκεκριμένα, έχουν ήδη αναπτυχθεί και έχουν εφαρμοστεί σε σειρά έργων τα ακόλουθα λογισμικά:

1. Προσομοίωση λειτουργίας νησιωτικών αυτόνομων συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας με και χωρίς τη λειτουργία μονάδων Α.Π.Ε. και υβριδικών σταθμών.

2. Βελτιστοποίηση διαστασιολόγησης και οικονομική ανάλυση υβριδικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε νησιωτικά συστήματα.

3. Υπολογισμός θερμικών φορτίων κολυμβητικών δεξαμενών, διαστασιολόγηση και συγκριτική αξιολόγηση εναλλακτικών συστημάτων παραγωγής θερμότητας με κριτήρα τεχνικά – οικονομικά.

Ανάμεσα στους στόχους της εταιρείας βρίσκεται η εμπορική διάθεση των ήδη αναπτυγμένων λογισμικών.