Ισολογισμοί

Στους ακόλουθους συνδέσμους είναι διαθέσιμοι οι ετήσιοι ισολογισμοί της εταιρείας:

1. Ισολογισμός 2011 - 12 (αρχείο pdf 37,6kB).

2. Ισολογισμός 2013 (αρχείο pdf 37,6kB).

3. Ισολογισμός 2014 (αρχείο pdf 42,6kB).

4. Ισολογισμός 2015 (αρχείο pdf 37.8kB).

5. Ισολογισμός 2016 (αρχείο pdf 42.1kB).