Η Εταιρεία

Η επιχείρηση "Αιολική Γη Α.Ε." ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2011 και δραστηριοποιείται στον κλάδο των ηλεκτρομηχανολογικών μελετών, ειδικότερα σε θέματα ενεργειακά και εφαρμογής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), στην ανάπτυξη σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας από Α.Π.Ε., στην ανάπτυξη νέων αλγορίθμων και πιλοτικών σχεδιασμών για τη βελτιστοποίηση διαστασιολόγησης ενεργειακών συστημάτων, στην ανάπτυξη πρωτοποριακών λογισμικών και συσκευών, καθώς και σε θέματα έρευνας στη Μηχανολογία.
 
 

Έδρα της εταιρείας είναι το Αρκαλοχώρι Ηρακλείου Κρήτης.

Περισσότερες πληροφορίες παρουσιάζονται στις ακόλουθες ενότητες σχετικά με:

1. Το αντικείμενο και τους στόχους της εταιρείας.

2. Ποιοι είμαστε.

3. Ετήσιοι οικονομικοί ισολογισμοί.