Υβριδικός σταθμός Καστελόριζου

1. Αδειοδοτική φάση

 

Αριθμός αίτησης στη Ρ.Α.Ε. για έκδοση άδειας παραγωγής

Γ – 05844

 

 

2. Τεχνολογία

 

Μονάδα Α.Π.Ε.:

αιολικό πάρκο –

φωτοβολταϊκός σταθμός

Μονάδα αποθήκευσης:

ηλεκτροχημικοί συσσωρευτές οξέος Μολύβδου OPzV

 

 

Σχήμα 1: Λειτουργική δομή υβριδικού σταθμού Καστελόριζου.

 

 

3. Χωροθέτηση

 

Περιοχή εγκατάστασης υβριδικού σταθμού:

Κορυφογραμμή «Μαδέρι»

 

 

Σχήμα 2: Χωροθέτηση υβριδικού σταθμού στην περιοχή «Μαδέρι».

 

 

Σχήμα 3: Τρισδιάστατη απεικόνιση χωροθέτησης αιολικού πάρκου σε υπόβαθρο χάρτη αιολικού δυναμικού.

 

 

4. Διαστασιολόγηση

 

Ονομαστική εγγυημένη ισχύς (MW)

1,0

Ονομαστική ισχύς αιολικού πάρκου (kW)

850

Ονομαστική ισχύς φωτοβολταϊκού σταθμού (kW)

860

Ονομαστική ισχύς φόρτισης / εκφόρτισης συσσωρευτών (kW)

1.440

Ονομαστική χωρητικότητα συσσωρευτών (MWh)

7,200

Μέγιστο βάθος εκφόρτισης συσσωρευτών (%)

60

Ωφέλιμη χωρητικότητα συσσωρευτών (MWh)

4,320

 

 

5. Ενεργειακά – περιβαλλοντικά αποτελέσματα

 

Ποσοστό ετήσιας κάλυψης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από τον υβριδικό σταθμό:

89,42%

Ετήσια μείωση εκπομπών CO2 (tn):

2.452 (89,41%)

 

Σχήμα 4: Ετήσια σύνθεση παραγωγής ισχύος πριν την εισαγωγή του υβριδικού σταθμού.

 

Σχήμα 5: Ετήσια σύνθεση παραγωγής ισχύος μετά την εισαγωγή του υβριδικού σταθμού.

 

Σχήμα 6: Σύνθεση παραγωγής ισχύος κατά την περίοδο υψηλής ζήτησης ισχύος (Αύγουστος) πριν την εισαγωγή του υβριδικού σταθμού.

 

Σχήμα 7: Σύνθεση παραγωγής ισχύος κατά την περίοδο υψηλής ζήτησης ισχύος (Αύγουστος) μετά την εισαγωγή του υβριδικού σταθμού.

 

Σχήμα 8: Ετήσια διακύμανση στάθμης φόρτισης συσσωρευτών.